Sopsortering

Genom sortering och återvinning kan vi med hjälp av dagens avfallshantering separera och ta tillvara på nästan allt. När du återvinner hjälper du inte bara till med att spara in stora mängder energi, du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack vare att du sorterar gör du miljön en stor tjänst där även du får någonting tillbaka.

Matavfall slänger du i grön plastpåse

Exempel på matavfall är: potatisskal, äggskal, bröd, pasta, frukt- och grönsaksrester. Kött- och fiskben, kaffesump och mindre mängder hushållspapper. När påsen är full knyter du den med dubbelknut och slänger i ditt sopkärl.

Restavfall i valfri påse

I en valfripåse, bara den inte är helt grön, slänger du restavfallet som blir över efter att du sorterat ut matavfall, förpackningar och tidningar, grovavfall, el-avfall och farligt avfall.

Exempel på restavfall är: hushållspapper, kuvert, blöjor, dammsugarpåsar och disktrasor. Hit hör även mindre mängder aska, kattsand, porslin, keramik och diskglas. När påsen är full knyter du den med dubbelknut och slänger i ditt sopkärl.

När påsarna är fulla knyter du dem med dubbelknut och lägger dem i sopkärlet. Du får nya påsar genom att knyta fast en påse av önskad färg runt sopkärlets handtag. Vid nästa sophämtning lämnas önskad rulle ovanpå sopkärlet.

Du kan även hämta röda och gröna plastpåsar hos oss på kontoret eller i kommunhusets reception.

Att tänka på kring användningen av påsarna

  • Använd endast påsarna som soppåsar.
  • Om du har andra påsar hemma kan du använda dem till restavfallet istället för den röda påsen. Tänk dock på att gröna påsar endast får användas till matavfall.
  • Byt inte soppåse oftare än vad som behövs.
  • Släng inte förpackningar i soppåsen utan lämna dem på en återvinningsstation. Förpackningar som felaktigt slängs i soppåsar orsakar minst 30 procent onödig överförbrukning av påsar.

Vad händer med påsarna?

Efter att sopbilen hämtat dina sopor körs de till en optisk sorteringsanläggning i Vetlanda där de sorteras maskinellt efter färg. Matavfallet i de gröna påsarna rötas i en biogasanläggning och omvandlas till biogas och biogödsel. Restavfallet förbränns i ett värmeverk och omvandlas till fjärrvärme och el.

Matavfallet blir till energi och biogödsel

Tack vare att du sorterar ut ditt matavfall kan vi ta tillvara på både den energi och näring som finns i matavfallet. Energin kommer till nytta som fordonsbränsle (biogas) och näringen sprids på åkermark (biogödsel).

  • En påse med matrester räcker till att köra en biogasbil 3 kilometer.
  • En buss som har 55 passagerare kan köra 100 mil på det matavfall som passagerarna producerar per år.
  • En påse matavfall ger kväve från biogödseln som räcker för att odla havre till cirka 18 portioner havregrynsgröt.