Underjordsbehållare

Du som fastighetsägare till flerbostadshus kan installera en underjordsbehållare. En nedgrävd underjordsbehållare för avfall får ersätta sopkärl, men installationen finansieras av fastighetsägaren. Placering av en ny underjordsbehållare ska utgå ifrån att den kommunala renhållaren regelbundet ska kunna utföra tömningar på den. Det är viktigt att fastighetsägaren kontaktar renhållaren redan i planeringsstadiet för att samråda om en lämplig placering och att behållaren går att tömma med den utrustning som vi har.

Läs mer om installationen av underjordsbehållare.