Storlek på sopkärl

Storlek på sopkärl

Funderar du att bygga in sopkärlet tänk då på att sopkärlet ska vara placerat högst 2 meter in från tomtgräns/ farbar väg och med hjulen vända mot hämtningsriktningen. Dragvägen för sopkärlet fram till sopbilen ska vara hårdgjord. På vintern måste hämtningsplatsen och dragvägen skottas och vid behov även grusas. Längre avstånd än 2 meter mellan sopkärlet och tomtgränsen medför gångvägstillägg.

Mått på kärlen

 

140 liter 190 liter 370 liter
A 1000 mm 1010 mm 1010 mm
B 1065 mm 1075 mm 1090 mm
C 550 mm 725 mm  850 mm
D  485 mm 485 mm 620 mm
E 430 mm 430 mm 530 mm
F 200/250 mm 200/250 mm 200/300 mm
Anvisningar för måttstorlek på sopkärl