Välj en sida

Hämtning av farligt avfall

Farligt avfall, såsom färgrester, rengöringsmedel, spillolja, batterier och ljuskällor, får inte läggas i soppåsen utan ska sorteras ut separat.

Det farliga avfallet hämtas i samband med sophämtning

Du som bor i villa kan kostnadsfritt få ditt farliga avfall hämtat vid fastigheten. Lägg det farliga avfallet i den röda miljöboxen. När boxen är full, eller när du helt enkelt vill ha den tömd, ställer du ut den tillsammans med ditt kärl när det ska tömmas. Det farliga avfallet töms i ett separat fack i sopbilen.

Innehållet ska vara sorterat

  • Kemikalier ska lämnas i sin originalförpackning eller märkas med uppgift om vad förpackningen innehåller. Förpackningen måste vara hel.
  • Du får inte blanda olika kemikalier i samma flaska/förpackningar.
  • Batterier, glödlampor etc. förpackar du i genomskinliga påsar. Batterier ska ligga i en påse, glödlampor i en annan.
  • Ställ din miljöbox bredvid din soptunna samma dag som sophämtning sker. Se till att locket är ordentligt stängt.

Vad får jag lägga i min miljöbox? Se sorteringslistan.

Är innehållet inte sorterat tömmer inte sophämtaren boxen. Du får då sortera innehållet och ställa ut boxen igen vid nästa hämtningstillfälle.

Du kan även lämna ditt farliga avfall på Återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Återvinningscentralen tar även emot större otympligare saker som inte får plats i den röda boxen. Det går även bra att boka hämtning av grovavfall här.

Hämtning av farligt avfall

Farligt avfall, såsom färgrester, rengöringsmedel, spillolja, batterier och ljuskällor, får inte läggas i soppåsen utan ska sorteras ut separat.

Det farliga avfallet hämtas i samband med sophämtning

Du som bor i villa kan kostnadsfritt få ditt farliga avfall hämtat vid fastigheten. Lägg det farliga avfallet i den röda miljöboxen. När boxen är full, eller när du helt enkelt vill ha den tömd, ställer du ut den tillsammans med ditt kärl när det ska tömmas. Det farliga avfallet töms i ett separat fack i sopbilen.

Innehållet ska vara sorterat

  • Kemikalier ska lämnas i sin originalförpackning eller märkas med uppgift om vad förpackningen innehåller. Förpackningen måste vara hel.
  • Du får inte blanda olika kemikalier i samma flaska/förpackningar.
  • Batterier, glödlampor etc. förpackar du i genomskinliga påsar. Batterier ska ligga i en påse, glödlampor i en annan.
  • Ställ din miljöbox bredvid din soptunna samma dag som sophämtning sker. Se till att locket är ordentligt stängt.

Vad får jag lägga i min miljöbox? Se sorteringslistan.

Är innehållet inte sorterat tömmer inte sophämtaren boxen. Du får då sortera innehållet och ställa ut boxen igen vid nästa hämtningstillfälle.

Du kan även lämna ditt farliga avfall på Återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Återvinningscentralen tar även emot större otympligare saker som inte får plats i den röda boxen. Det går även bra att boka hämtning av grovavfall här.

Vad är farligt avfall?

Avfall som kan vara skadligt för människor eller miljön kallas för farligt avfall.

Exempel på farligt avfall:
Färgburkar, lösningsmedel, rengöringsmedel, spillolja, sprayflaskor, ljuskällor, småbatterier, mindre el-avfall