Hämtning av farligt avfall

Hämtning av farligt avfall

Farligt avfall, såsom färgrester, rengöringsmedel, spillolja, batterier och ljuskällor, får inte läggas i soppåsen utan ska sorteras ut separat.

Det farliga avfallet hämtas i samband med sophämtning

Du som bor i villa kan kostnadsfritt få ditt farliga avfall hämtat vid fastigheten. Lägg det farliga avfallet i den röda miljöboxen. När boxen är full, eller när du helt enkelt vill ha den tömd, ställer du ut den tillsammans med ditt kärl när det ska tömmas. Det farliga avfallet töms i ett separat fack i sopbilen.

Innehållet ska vara sorterat

För att underlätta hanteringen ska småbatterier och ljuskällor läggas i genomskinliga plastpåsar (batterier för sig och ljuskällor för sig). Kemikalier ska vara förpackade i originalförpackningen. I annat fall måste förpackningen märkas med innehåll. Är innehållet inte sorterat tömmer inte sophämtaren boxen. Du får då sortera innehållet och ställa ut boxen igen vid nästa hämtningstillfälle.

Har du större otympligare saker som inte får plats i den röda boxen så kan du lämna det på Återvinningscentralen på Kretsloppsgården eller boka hämtning av grovavfall.

Vad är farligt avfall?

Avfall som kan vara skadligt för människor eller miljön kallas för farligt avfall.

Exempel på farligt avfall:
Färgburkar, lösningsmedel, rengöringsmedel, spillolja, sprayflaskor, ljuskällor, småbatterier, mindre el-avfall