Välj en sida

Avgifter slamtömning 2022


Avfallstaxa 2022

Avfallstaxa 2023

Slamtömning

Volym Deltömning av slamavskiljare. Avgift per tömningstillfälle (standard) Heltömning av slamavskiljare, slutna tankar m.m.. Avgift per tömningstillfälle
0-3,0 m3 1 253 kr 1 504 kr
3,1-6,0 m3 1 878 kr 2 255 kr
per m3 över 6 m3 217 kr 259 kr

Tillkommande avgifter utöver ordinarie tömningsavgift

Tilläggskostnad vid slangdragning över 20 meter Avgift
För varje påbörjad 10 meters slanglängd 129 kr

I regel har slambilen med sig 50 meter slang.

 
Tilläggskostnad vid budad och akut tömning Avgift per fastighet
Budad tömning inom en vecka 273 kr
Akut tömning inom ett dygn, ordinarie arbetstid 604 kr
Akut tömning inom ett dygn, övrig tid 4 102 kr

Bomkörning

När tömning inte har kunnat göras av anländ slambil betalas en kostnad av 439 kr.