Avgifter slamtömning 2021


Avfallstaxa 2021

Slamtömning

Volym Deltömning av slamavskiljare. Avgift per tömningstillfälle (standard) Heltömning av slamavskiljare, slutna tankar m.m.. Avgift per tömningstillfälle
0-3,0 m3 1 214 kr 1 457 kr
3,1-6,0 m3 1 820 kr 2185 kr
per m3 över 6 m3 210 kr 251 kr

Tillkommande avgifter utöver ordinarie tömningsavgift

Tilläggskostnad vid slangdragning över 20 meter Avgift
För varje påbörjad 10 meters slanglängd 125 kr

I regel har slambilen med sig 50 meter slang.

 
Tilläggskostnad vid budad och akut tömning Avgift per fastighet
Budad tömning inom en vecka 265 kr
Akut tömning inom ett dygn, ordinarie arbetstid 585 kr
Akut tömning inom ett dygn, övrig tid 3 975 kr

Bomkörning

När tömning inte har kunnat göras av anländ slambil betalas en kostnad av 425 kr.