Latrin

Har du utedass och inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet eller har torrtoalett behöver du speciell kärl- och latrintömning. Latrinet samlas upp i speciella kärl som ingår i ditt abonnemang.

Beställning av latrintömning

Beställningen gör du till oss på Amaq och hämtning sker inom 14 dagar efter beställning, i normalfallet i samband med ordinarie sophämtning.

Vid hämtningstillfället ska latrinkärlet stå vid farbar väg. Kärlet får inte väga mer än 15 kg och locket ska vara väl tillslutet. Kärlen är 40 cm i diameter och 43 cm höga. I samband med hämtning lämnas samma antal nya behållare på plats.

Eget omhändertagande av latrin

Om man har ett fritidshus med torrtoalett kan man i många fall ta hand om sitt eget toalettavfall. Det innebär många fördelar, du behöver inte köpa gödning till din trädgård, du slipper kostnaderna för latrintömning och transportbehovet minskar. För eget omhändertagande av latrin krävs tillstånd. Kontakta miljöenheten på Aneby kommun (tel. 0380-46100) om du vill veta mer om eget omhändertagande av latrin och/eller vilka olika varianter av torrtoaletter som finns.