Avgifter slamtömning och latrin

Avgifter slamtömning och latrin

Slamtömning

Volym Deltömning av slamavskiljare. Avgift per tömningstillfälle (standard) Heltömning av slamavskiljare, slutna tankar m.m.. Avgift per tömningstillfälle
0-3,0 m3 1070 kr 1 285 kr
3,1-6,0 m3 1 605 kr 1 925 kr
per m3 över 6 m3 184 kr/ 221 kr

Tillkommande avgifter utöver ordinarie tömningsavgift

Tilläggskostnad vid slangdragning över 20 meter Avgift
För varje påbörjad 10 meters slanglängd. 125 kr

Läs mer om hur du kan undvika avgift för slangdragning

Tilläggskostnad vid budad och akut tömning Avgift per fastighet
Budad tömning inom en vecka 250 kr
Akut tömning inom ett dygn, ordinarie arbetstid 550 kr
Akut tömning inom ett dygn, övrig tid 3 750 kr

Bomkörning

När tömning ej har kunnat göras av anländ slambil – 350 kr.

Latrin

370kr / behållare och tömning.