Avgifter slamtömning och latrin


Avfallstaxa 2020 (länk till pdf-fil)

Slamtömning

Volym Deltömning av slamavskiljare. Avgift per tömningstillfälle (standard) Heltömning av slamavskiljare, slutna tankar m.m.. Avgift per tömningstillfälle
0-3,0 m3 1 145 kr 1 375 kr
3,1-6,0 m3 1 715 kr 2060 kr
per m3 över 6 m3 197 kr/ 237 kr

Tillkommande avgifter utöver ordinarie tömningsavgift

Tilläggskostnad vid slangdragning över 20 meter Avgift
För varje påbörjad 10 meters slanglängd. 125 kr

I regel har slambilen med sig 50 meter slang.

Läs mer här om hur du kan undvika avgift för slangdragning

Tilläggskostnad vid budad och akut tömning Avgift per fastighet
Budad tömning inom en vecka 250 kr
Akut tömning inom ett dygn, ordinarie arbetstid 550 kr
Akut tömning inom ett dygn, övrig tid 3 750 kr

Bomkörning

När tömning ej har kunnat göras av anländ slambil – 400 kr.

Latrin

420 kr / behållare och tömning.