Invasiva arter

Visste du att det är förbjudet att slänga invasiva arter i naturen?

Invasiva främmande arter är växter och djur som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och tränger ut inhemska arter. Några exempel på invasiva arter som är vanliga att känna igen är Jätteloka eller Parkslide.

Tillsammans behöver vi hjälpas åt med att stoppa spridningen av invasiva arter eftersom de hotar den biologiska mångfalden. Detta gör du som privatperson enklast genom att följa Naturvårdsverkets vägledning i omhändertagande av växtavfall från invasiva arter. Därför ber vi dig som kund att förpacka växtavfall från invasiva arter i dubbla påsar/säckar som är välförslutna och lämna som brännbart på vår återvinningscentral Kretsloppsgården. Det får INTE läggas bland trädgårdsavfall. Invasiva främmande arter förbränns alltid istället för att komposteras.

När du gräver upp invasiva växter undvik då att få med jord eftersom jord inte går att förbränna. Viktigt att tänka på också är att inte gräva upp Parkslide då den kan skjuta rotskott upp till sju meter. Försök att utarma den genom att klippa ner den ofta.

 

Jättelokan är storväxt och kan bilda mycket stora och täta bestånd. Dess växtsaft kan i kombination med solljus orsaka svåra blåsor på huden.

Så här kan du bidra till att förhindra spridning av invasiva arter

◾ Plantera aldrig invasiva arter i din trädgård.
Hantera växtavfallet så att rotdelar och fröer inte sprids⁠
Lägg det inte på komposten⁠ eller bland trädgårdsavfall
Transportera det i slutna sopsäckar 
Hör med återvinningscentralen om de tar emot växtavfall från invasiva arter och fråga hur det ska sorteras (på Kretsloppsgården här i Aneby sorteras invasiva arter som brännbart. Viktigt att de packas i dubbla säckar!).⁠

Släng aldrig växtavfall från invasiva arter i naturen!

 

 
Du kan även rapportera invasiva främmande arter. Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen. Så rapporterar du invasiva främmande växter och djur (länk till Naturvårdsverket).
 
 
 
 
Naturvårdsverket har gjort ett klipp om hur du tar hand om avfallet från invasiva arter, se nedan: