De två arbetsgivarorganisationerna för offentliga företag har gått ihop och bildar Sobona.  Namnet är inspirerat av latinets Societas (samhälle) plus Bonum (nytta). Den nya organisationen får 1100 företag inom 12 olika branscher. Beslutet om sammanslagningen togs vid årsstämman den 29 maj. Amaq tillhörde tidigare Pacta och är nu en del i Sobona. 

Läs mer om sammanslagningen på www.sobona.se 

Lars Asklöf och Björn Stendal deltog på medlemsdagarna där årsstämman var en punkt.