I veckan har entreprenören PEAB, på uppdrag av AMAQ, börjat arbetet med att gräva en ledning mellan en ny råvattenbrunn i Södra Jularp och vattenverket.

Anledningen till att man borrat en ny brunn är bland annat för att säkra vattentillgången. Vattnet som pumpats upp ur den nya brunnen visar även en vattenkvalitet som är mjukare, med lägre kalkhalt än det som pumpas upp ur de råvattenbrunnar som används i dagsläget. De befintliga brunnarna kommer i framtiden även fungera som reservvattentäkter.
Arbetet med att förbinda den nya råvattenbrunnen med vattenverket förväntas vara klart till våren 2018. Om allt går enligt planering kommer vattnet från den nya råvattenbrunnen distribueras ut på ledningsnätet innan sommaren.

Jan Erik Lönn som är VA-ingenjör på AMAQ och den som leder projektet är nöjd med att arbetet nu har startat.

– Detta är ett projekt som jag arbetat med sedan jag började på AMAQ våren 2017. Kontrakt med vinnande entreprenör i upphandlingen skrevs innan julhelgen och nu är arbetet igång. Projektet har bland annat inneburit inköp av mark och arbete med det förfrågningsunderlag som gick ut inför upphandlingen.

Vid årsskiftet tog även Länsstyrelsen beslut om att bilda nytt vattenskyddsområde i Norra och Södra Jularp. Vattenverket levererar cirka 800 kubikmeter dricksvatten ut på ledningsnätet till hushåll och verksamheter i Aneby och Ralingsås varje dygn. För att kunna göra det i fortsättningen är det viktigt att skydda vårt vatten.

Läs mer om vad det innebär med ett vattenskyddsområde här