Ny råvattenledning i Jularp

Karta Jularp (2)

2017-08-31

Arbetet med att lägga en ny råvattenledning i Jularp ligger nu ute på upphandling.