Vi vill bli bättre!

2017-08-31

I början av september skickar vi ut en kundundersökning kring avfall till ca 600 hushåll i kommunen. Vi vore väldigt tacksamma om du som fått den hemskickad vill svara på frågorna.

Frågorna rör avfall och de avfallstjänster som ingår i ditt abonnemang. Frågor kring grovavfallshämtningar, återvinningscentralen, återvinningsstationer och slamtömning.

Är det något du undrar över eller har har du förbättringsförslag är du alltid välkommen att kontakta oss.

amaq@aneby.se
tel. 0380-463 70