Årsredovisning 2016

2017-04-24

Under 2016 togs viktiga beslut och det gjordes viktiga åtgärder avseende miljön i våra verksamheter. Till flispannorna kopplades nya stoftreningsfilter. På avfallssidan togs ett beslut om att bygga om nuvarande återvinningscentral och på VA-sidan byggdes ett nytt avloppsreningsverk i Askeryd.