Hur duktiga är vi på att sortera? Plockanalysen avslöjar

2017-04-21

Hur gör du när du står framför sopkärlet hemmavid? Hamnar matavfallet i den gröna påsen och återvinner du dina förpackningar? För att få en indikation på hur Anebyborna gör så gör man så kallade plockanlayser av innehållet i påsarna som slängs. Amaq tar hjälp av Njudung Energi i Vetlanda
med att göra analysen. Man väger påsarna, öppnar dem och tittar vad som är i dem.

Under förra året undersöktes 160 gröna påsar och 160 röda och övriga påsar på innehåll. Påsarna kommer både från villor på landsbygden och tätorten och även från lägenhetshus. Åtta soplass valdes ut och 20 gröna påsar och 20 övriga påsar från varje lass undersöktes.

Resultatet då?

Matavfall
91 % av innehållet i de gröna påsarna var rätt sorterat. Jämför man med hela Sverige som ligger på ungefär 95 % så är vi lite sämre på att lägga rent matavfall i den gröna påsen. Främst är det förpackningar man hittat i de gröna påsarna men även blöjor.

Restavfall
Här var det enbart 34% som var rätt sorterat. 51 % var förpackningar och 14% var mat.

Jämför man Aneby kommun med de andra fem kommunerna som ingår i avfallssamarbetet så är Aneby bäst. Vi har dock en lägre andel gröna påsar med matavfall, 18% jämfört med Vetlandas 35 %. En trolig förklaring är att många fler hemkomposterar sitt matavfall i Aneby kommun.