Nya vattenskyddsområden

2017-02-03

Vattentäkterna i Bredestadsdalen öster om Aneby samhälle förser Anebyborna med ca 800 kubikmeter dricksvatten varje dygn. För att säkerställa att man även fortsättningsvis kommer att kunna leverera vatten av bra kvalitet så ansöker Aneby Miljö & Vatten AB om att skydda de grundvattentäkter som finns i Norra och Södra Jularp.

Länsstyrelsen skickar nu ut förslag till beslut till berörda fastigheter och kända sakägare.