Nyhetsarkiv

 • 2017-10-17
  Länsstyrelsen har fattat beslut om vattenskyddsområde Norra och Södra Jularp

  Under våren 2017 skickade länsstyrelsen i Jönköpings län ut förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter till berörda sakägare och fastighetsägare. Nu har länsstyrelsen fattat beslut.

 • 2017-10-04
  Byte av fjärrvärme- och vattenmätare

  Just nu byter vi fjärrvärme- och vattenmätare i villor runt om i kommunen. Fjärrvärmemätare och vattenmätare byts ut vart tionde år detta för att vi ska garantera att de visar rätt. Får du besök av

 • 2017-06-08
  Återvinningscentralen byggs om - förslag på layout presenteras

  Nu finns det ett färdigt förslag på hur återvinningscentralen kan komma att se ut. Planeringen för att bygga om återvinningscentralen vid Kretsloppsgården går sakta framåt.

 • 2017-05-31
  Låga grundvattennivåer - Var rädd om vattnet!

  Personal från Aneby Miljö & Vatten AB, Amaq, mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen. - I dagsläget är det mycket svårt att säga om vi får problem me

 • 2017-04-24
  Årsredovisning 2016

  Under 2016 togs viktiga beslut och det gjordes viktiga åtgärder avseende miljön i våra verksamheter. Till flispannorna kopplades nya stoftreningsfilter. På avfallssidan togs ett beslut om att bygga om

 • 2017-04-21
  Hur duktiga är vi på att sortera? Plockanalysen avslöjar

  Hur gör du när du står framför sopkärlet hemmavid? Hamnar matavfallet i den gröna påsen och återvinner du dina förpackningar? För att få en indikation på hur Anebyborna gör så gör man så kallade plock

 • 2017-03-16
  Registrera eller avregistrera dig för sms

  Just nu skickar vi ut sms-till våra kunder där vi informerar om möjligheten att få meddelanden via sms vid eventuella driftstörningar på vatten och avlopp, sophämtning och fjärrvärme

 • 2017-03-15
  Kommuninvånarna i Aneby är duktiga på att återvinna

  Förpacknings- och tidningsinsamlingen redovisar varje år hur mycket förpackningar och tidningar kommunerna samlar in. Glädjande ligger Aneby på en 20-plats.

 • 2017-02-03
  Nya vattenskyddsområden

  Vattentäkterna i Bredestadsdalen öster om Aneby samhälle förser Anebyborna med ca 800 kubikmeter dricksvatten varje dygn. För att säkerställa att man även fortsättningsvis kommer att kunna leverera va

 • 2016-12-15
  Känner du dig osäker på hur du ska sortera?

  Känner du dig osäker på hur du ska sortera i allmänhet och i jul i synnerhet? Besök FTI:s hemsida där det finns både tips och råd samt sorteringsguider för alla sorters förpackningar. Där kan du också