Ny förbindelse mellan råvattenbrunn och vattenverk i Jularp

Ny förbindelse mellan råvattenbrunn och vattenverk i Jularp

I veckan har entreprenören PEAB, på uppdrag av AMAQ, börjat arbetet med att gräva en ledning mellan en ny råvattenbrunn i Södra Jularp och vattenverket. Anledningen till att man borrat en ny brunn är bland annat för att säkra vattentillgången. Vattnet som pumpats upp...
Vattenskyddsområde i Norra och Södra Jularp

Vattenskyddsområde i Norra och Södra Jularp

Länsstyrelsen har nu fattat beslut om att göra vattenskyddsområde i Norra och Södra Jularp. Under våren 2017 skickade länsstyrelsen i Jönköpings län ut förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter till berörda sakägare och fastighetsägare. Länsstyrelsens...

Byte av fjärrvärme- och vattenmätare

Just nu byter vi fjärrvärme- och vattenmätare i villor runt om i kommunen. Fjärrvärmemätare och vattenmätare byts ut vart tionde år detta för att vi ska garantera att de visar rätt. Får du besök av personer som anger sig för att vara personal från Aneby Miljö &...

Återvinningscentralen byggs om

Nu finns det ett färdigt förslag på hur återvinningscentralen kan komma att se ut. Planeringen för att bygga om återvinningscentralen vid Kretsloppsgården går sakta framåt. Vad man valt att fokusera extra på är: Bättre trafikflöde Tydlig körslinga –...

Låga grundvattennivåer

Var rädd om vattnet! Personal från Aneby Miljö & Vatten AB, Amaq, mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen. – I dagsläget är det mycket svårt att säga om vi får problem med vissa täkter. Om grundvattnet når...