Regelbunden mätning av grundvattennivåer

Regelbunden mätning av grundvattennivåer

Vi mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen av grundvattennivåerna. Det har återhämtat sig något med senhöstens- och vinterns nederbörd. Det torra vädret innebär dock att våra vattenverk jobbar på högtryck. Många...

Pacta och KFS blir Sobona

De två arbetsgivarorganisationerna för offentliga företag har gått ihop och bildar Sobona.  Namnet är inspirerat av latinets Societas (samhälle) plus Bonum (nytta). Den nya organisationen får 1100 företag inom 12 olika branscher. Beslutet om sammanslagningen togs vid...
Ny råvattenbrunn i Jularp

Ny råvattenbrunn i Jularp

Under våren har arbetet med att förbinda en ny råvattenbrunn med vattenverket i Aneby pågått. Arbetet är nu avslutat och den nya brunnen är sammankopplad med vattenverket. – Vi förväntar oss att kunna börja pumpa vatten från den nya brunnen ut på ledningsnätet...
Ny app hjälper dig att sortera rätt

Ny app hjälper dig att sortera rätt

Njudung Energi, Aneby Miljö & Vatten AB, Eksjö Energi och Uppvidinge kommun lanserar nu sopsorteringsappen ”Sopkollen”. Appen är en del i en satsning för att få invånarna i de fem kommunerna att bli bättre på att sortera sina hushållssopor. Appen är...
Vattenskyddsområde i Norra och Södra Jularp

Vattenskyddsområde i Norra och Södra Jularp

Länsstyrelsen har nu fattat beslut om att göra vattenskyddsområde i Norra och Södra Jularp. Under våren 2017 skickade länsstyrelsen i Jönköpings län ut förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter till berörda sakägare och fastighetsägare. Länsstyrelsens...

Byte av fjärrvärme- och vattenmätare

Just nu byter vi fjärrvärme- och vattenmätare i villor runt om i kommunen. Fjärrvärmemätare och vattenmätare byts ut vart tionde år detta för att vi ska garantera att de visar rätt. Får du besök av personer som anger sig för att vara personal från Aneby Miljö &...

Återvinningscentralen byggs om

Nu finns det ett färdigt förslag på hur återvinningscentralen kan komma att se ut. Planeringen för att bygga om återvinningscentralen vid Kretsloppsgården går sakta framåt. Vad man valt att fokusera extra på är: Bättre trafikflöde Tydlig körslinga –...

Låga grundvattennivåer

Var rädd om vattnet! Personal från Aneby Miljö & Vatten AB, Amaq, mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen. – I dagsläget är det mycket svårt att säga om vi får problem med vissa täkter. Om grundvattnet når...