Fjärrvärmens fördelar

Fjärrvärmens fördelar

Fjärrvärme är ett bekvämt och driftsäkert sätt att värma upp sitt hus. Ställ in den värme du önskar, sen behöver du inte göra mer. Centralen som sitter på väggen är liten, tyst, ren och luktfri.

Priset

Det finns verkligen roligare saker att lägga pengar på än husets uppvärmning. Att installera fjärrvärme är en billig investering jämfört med alternativen och den låga driftkostnaden gör att den lönar sig snabbt.

Fjärrvärme minskar påverkan på luft och klimat

Fjärrvärmen produceras i fjärrvärmeanläggningen i Aneby. Vi eldar med biobränsle. Detta gör vår fjärrvärme 100 % förnybar och bidrar till att minska både miljöbelastningen och resursslöseriet. Vi tar tillvara på en energiresurs som annars inte skulle kommit till användning.

Vår värmeproduktion följer hårda miljökrav och kontroller. Detta bidrar till att luften i Aneby blivit betydligt bättre än förr, då varje fastighet hade sin egen skorsten. Två filter på anläggningen säkerställer även att stofthalten som släpps ut i skorstenen är långt under de gränsvärden som finns.