Projekt

Kommunalt vatten och avlopp / Aneby - Ralingsås

Kontakt AMAQ
Björn Stendal VD 
bjorn.stendal@aneby.se tel. 0380-463 71
Jari Carlsson VA-chef
jari.carlsson@aneby.se tel. 0380-463 84

Entreprenör
Enthavs Schakt & Entreprenad AB

Konsult
Thyréns i Jönköping

Fiber
IP-only 
Byggledare IP-Only Daniel Ejered
daniel.ejered@ip-only.se

Korta fakta om projektet

Kunder
* 16 fastigheter med vatten och avlopp
* ett lantbruk med vatten
* en kursgård med vatten och avlopp
* ett café med vatten och avlopp

Ledningar
* 3 900 meter överföringsledning
* 350 meter VA-ledning Stalpetområdet
* 950 meter Va-ledning Ralingsås by
* tre pumpstationer

Översiktskarta

Klicka på bilden för att få den större

Aktuellt

2017-04-07

Arbetet snart klart

Arbetet med överföringsledningen börjar nu gå mot sitt slut. Nu ligger hela ledningen i marken och man har provtryckt den för att säkerställa att den är tät. I dagarna planerar man även att återställa vägar och städa upp på de platser som man arbetat kring. 

Det återstår att koppla samman ledningen med vattenverket. Ledningen får en egen anslutning till verket för att underlätta läcksökningsarbetet vid en eventuell vattenläcka. Det återstår även att koppla in el i pumphusen. 

Slutbesiktning av entreprenörens arbete sker i början av maj. 

2017-01-19

Lägesuppdatering efter byggmöte

Arbetet flyter på bra man arbetar på fler håll. Återfyllning sker längs med ledningen mellan Katrineholm och Ralingsås. I veckan kommer man att schakta mellan pumpstationen vid Ralingsås till Ralingsåsgården. I byn gräver man även fram de sista serviserna till husen i Ralingsås.

Man håller även på att borra under Storgatan mot Stalpets Café arbetet beräknas vara klart under nästa vecka. Från minigolfbanan upp mot Stalpets Gård är man även på plats och har förberett för schaktning.

Man har även förberett genom att ta ned träd vid vägen från Storgatan mot reningsverket där ledningen kommer att gå. En avvikelse från tidigare planering då ledningen skulle ha gått längs med andra sidan vägen.

dsc_0428
dsc_0430
dsc_0434
dsc_0435

2016-12-21

Rapport efter byggmöte - tidplanen följs

Nu har man borrat under minigolfbanan och Storgatan. Tidigare hade man problem med att ta sig fram på sträckan men lyckades alltså ta sig genom marken under minigolfbanan och Storgatan mot mottagningsgropen. 

Nu återstår en borrning under Storgatan mot Stalpets café. Pumpstationerna är på plats. Många utav sträckorna är återfyllda. Just nu pågår schaktning vid vattenverket och återfyllning mot Ralingsås kyrka. Servisena mot några fastigheter i Ralingsås by är på plats.  

Tidplanen hålls och arbetet beräknas pågå som planerat mellan jul och nyår.

dsc_0419
dsc_0425
dsc_0418
dsc_0417
dsc_0420
dsc_0421

2016-12-06

Rapport efter byggmöte 3

Projektet följer tidplan. För tillfället är det 6 grävmaskiner och 2 lastmaskiner är på plats.
Några mindre ändringar i sträckningen har skett bland annat i södra Ralingsås på grund av svårigheter att borra under vägen.  

Borrningen som sker under minigolfbanan har stött på problem. Man borrar i hårt berg och når cirka en halv meter i timmen. Man har endast kommit 9 meter med borren under de dagar man har varit på plats och det är fortfarande 60 - 70 meter kvar. För hårt berg i kombination med att det är sprucket vilket gör att det rasar försvårar borrningen och man letar alternativa lösningar.

En alternativ lösning skulle istället vara om man gräver runt minigolfbanan och borrar eller trycker enbart under Storgatan.

Arbetet beräknas fortgå som planerat mellan jul och nyår.

2016-12-01

Arbetet pågår på flera ställen

Arbetet kring överföringsledningen pågår nu på flera ställen. I Ralingsås by gräver man väster om vägen bakom husen. I Stalpetområdet borrar man under Storgatan och minigolfbanan och man har påbörjat grävningen från vattenverket. Även norr om Katrineholms gård pågår arbetet. Se gärna kartan ovan. 

Borrningen under Storgatan kommer även att pågå under veckan som kommer. Man borrar från västra sidan av minigolfbanan, under minigolfbanan och under vattentrumman som leder vattnet från Målkvistadammen till Skånska energis kraftstation i ravinen, vidare under Storgatan för att komma ut i schakthålet som man kan se på bilden nedan. När det är klart ska man även borra från schaktet och under Storgatan och vattentrumman mot Stalpets Café. Beroende på hur hårt det är i marken där man borrar kan det ta upp emot fyra timmar för borren att komma tre meter framåt. 
Här kan du läsa mer om hur det fungerar när man borrar

Projektet följer tidplan och förutom några problem längs med vägen då ritningsunderlaget inte stämmer överrens med verkligheten så flyter det på som det ska. 

Tisdag nästa vecka 6/12 är nästa byggmöte.

Ralingsås

dsc_04071
dsc_04061
dsc_04001
dsc_04021

Stalpet

dsc_04141
dsc_04111
dsc_04121
dsc_04131

2016-11-22

Svar på frågor kring fiber

Under informationkvällen i Ralingsås ställdes det en del frågor kring fiber som skickades över till representant för IP-Only. Här nedan ser ni både frågor och svar. 

Kommer anslutningspunkten för fiber att komma på samma ställe som anslutningspunkten för vatten och avlopp?
Det bedöms från fall till fall.

Gräver man fibern ända in till huset på tomten? Någon nämnde att det ingick 45 meter?
JA, ca 45m är även max avstånd till en ev. extra anslutning till en annan byggnad på tomten. I de flesta fall räcker detta med marginal. 

Om man inte kopplar på sig nu, kan man koppla på sig senare? Kommer det skilja i pris? (fråga från boende inne i Ralingsås by).
Är man inte med nu så kommer det troligtvis att bli avsevärt mycket dyrare. Nu är det ett solidariskt pris som gäller,där många delar på kostnaderna, senare blir det ett faktiskt pris via en separat offert.

Kommer det ut någon från IP-Only som kollar vart fiberledningen ska gå?
JA, alla kunder får ett besök av en installationstekniker.

IP-Only bjuder in till öppet hus & fibermingel i Aneby

Klicka på bilden för att se den i större format.

2016-11-18

Sammanställning och presentation från mötet i Ralingsås

Här hittar du den presentation som visades under informationskvällen på Ralingsåsgården. De frågor som dök upp under mötet som gällde fiber har vidarebefodrats till IP-Only.  
Har du frågor som inte besvarats i presentationen kring överföringsledningen är du välkommen att höra av dig till Amaqs kundservice tel. 0380-463 70, amaq@aneby.se 

E-postadress
Under projektets gång kommer vi uppdatera denna sida med information. Vill du få en notis om när något läggs upp på sidan är du välkommen att lämna din e-postadress gärna via e-post till amaq@aneby.se

VA-taxa för 2016

2016-11-15

Grävning påbörjas på västra sidan av Ralingsås by

Denna vecka etablerar sig entreprenören på västra sidan i Ralingsås by. Där arbetar man med att ta bort matjord och förbereda inför grävningen. Under tiden håller man även på med att återfylla material efter grävningen i sluttningen vid Ralingsåsgården.
Borrningen under Svartån är nu färdig och man håller på att borra norr om bron vid ravinen. I veckan kommer man även att borra under norra delen på Storgatan, man borrar från östra sidan under Storgatan mot minigolfbanan. Se översiktskartan överst på sidan. 

Vilka är på plats under informationsmötet?
På plats under informationskvällen på Ralingsåsgården är projektledaren Mats Erixon från konsultfirman Thyréns. Från entreprenören Enthavs kommer Rolf Bohrén, platschef och Patrick Enthav. Från Amaq kommer VA-chef Jari Carlsson och VD Björn Stendal. Pär Ljunggren kommer från IP-Only.

Artikel i Smålands-Tidningen publicerad 9 november 2016

2016-11-09

Inbjudan till informationskväll

Välkommen till Ralingsåsgården torsdag 17 november kl. 18.00. Under kvällen presenterar vi nuläget och hur ledningsdragningen kommer att gå i byn. På plats för att svara på frågor finns även representanter från entreprenören Enthavs och fiberleverantören IP-Only.

Anmälan
För att veta hur mycket fika vi ska beställa ser vi gärna att du anmäler dig till Amaqs kundservice på tel. 0380-463 70 innan den 15 november.

07112016-dsc_01531
08112016-dsc_01591
08112016-dsc_01601

2016-11-04

Arbetet pågår, nästa steg - borra under Svartån

Efter ett andra byggmöte räknar man med att arbetet mer överföringsledningen är klart till maj 2017. 
I dagsläget arbetar entreprenören med att gräva vid Katrineholms gård och sträckan mellan Ralingsåsgården och Ralingsås by. Anledningen till att man är vid Ralingsås är för att undvika halka i backen upp från Ralingsåsgården som skulle försvåra arbetet under kommande vinter.
Under kommande vecka v.45 kommer man att borra under Svartån och under Storgatan för kunna dra ledningen.  

Inbjudan till informationsträff

Under vecka 46 alternativt vecka 47 bjuder vi in till en informationsträff på Ralingsåsgården. Där kommer förutom representanter från Amaq och entreprenören Enthavs även IP-only finnas på plats. Inbjudan kommer att gå ut till berörda fastighetsägare. Även intresserade av fiber i Ralingsåsområdet är välkomna.

04112016-dsc_03542
04112016-dsc_03642
04112016-dsc_03822
04112016-dsc_03812
04112016-dsc_03742

2016-10-17

Entreprenören har startat arbetet

Entreprenören är i gång med grävarbetet. 
Mer information om hur arbetet fortlöper kommer.

2016-09-05

Tekniska detaljer fördröjer byggstart

Starten för bygget var planerat till vecka 32 men har inte kunnat genomföras då det återstår någon oklarhet kring några tekniska detaljer. Förhoppningsvis kommer entreprenören Enthavs sätta igång i slutet av september. Precis som tidigare planerat börjar man då på norra sidan om Svartån, bakom reningsverket.

2016-07-08

Byggstart klar för överföringsledningen mellan Aneby och Ralingsås

Planeringen för hur arbetet ska gå till pågår nu för fullt, redan vecka 32 planerar entreprenören att starta på norra sidan om Svartån bakom Reningsverket. Ett första byggmöte då man bland annat går igenom tidsplan är planerat till slutet av augusti.

Hemsidan kommer att hållas uppdaterad med information under projektets gång. Ni kan även höra av er via telefon om det är något ni undrar över. Kommande veckor är det dock semestertider och låg bemanning på kontoret.

Läs mer om Enthavs Schakt & Entreprenad AB (öppnas i nytt fönster)