Planerade och pågående arbeten

Utöver den dagliga driften så jobbar Aneby Miljö & Vatten AB långsiktigt med de uppdrag som kommer från vår ägare Aneby kommun men även med de utvecklingsbehov som finns i våra verksamhetsområden.

Här presenterar vi och följer arbetet kring de projekt och uppdrag som kan vara av särskilt intresse för dig som invånare eller verksamhetsutövare i Aneby kommun.

Ombyggnation - Återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Kommunalt vatten och avlopp Stora och Lilla Hultrum

Kommunalt vatten och avlopp Aneby - Ralingsås