Var rädd om vattnet!

Ovanligt låga grundvattennivåer

I hela Sverige är grundvattennivåerna just nu låga. Detta gäller även i Aneby kommun. De låga grundvattennivåerna innebär stora påfrestningar för dricksvattenförsörjningen. Alla bör vidta försiktighet för att spara på vattnet och att följa situationen noga. Det handlar också om att förbereda sig inför eventuell vattenbrist under sommar och höst.

Personal från Aneby Miljö & Vatten AB, Amaq, mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen.
- I dagsläget är det mycket svårt att säga om vi får problem med vissa täkter. Om grundvattnet når kritiska nivåer sker detta i så fall under sensommaren/hösten i år säger Jari Carlsson VA-chef på Amaq.
Han bedömer att vattenförsörjningen till tätorten Aneby kommer att vara opåverkad eftersom uttaget är förhållandevis litet jämfört med tillgången.

Andreas Angselius drifttekniker på Amaq mäter nivån i en utav brunnarna.

Vattenverk och förbrukning

Aneby Miljö & Vatten AB ansvarar för det kommunala dricksvattnet i kommunen. Vattenverken är så kallade grundvattentäkter. Eftersom grundvattennivåerna nu är mycket låga påverkas också våra grundvattentäkter och vi kan få svårt att leverera vatten från dessa. 

I dagsläget förser Amaq ungefär 1500 hushåll i kommunen med friskt dricksvatten från nio vattenverk. Lövviken/ Fågelkärr, Haurida, Vireda, Hullaryd, Lommaryd, Frinnaryd, Sunhultsbrunn, Askeryd och Aneby.

Bilden visar genomsnittlig förbrukning per vattenverk och dygn. Klicka på bilden för att göra den större.

Tips på hur du blir vattensmart

Här kommer några tips på vad du kan göra för att spara på vattnet.

 • Se till så att du inte har några läckande kranar eller toaletter. Gör du det sparar du inte bara på vattnet utan även din ekonomi. En läckande toalett kan kosta upp mot 10 000 kr om året i förbrukningsavgift
 • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke och stänga av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
 • Stänga av vattenkranen under tandborstningen. Om kranen stängs av under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten.
 • Inte diska under rinnande vatten. Använd diskpropp eller en balja istället. Vid diskning under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 120 liter vatten.
 • Fylla disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kortprogram. Diskmaskinen drar cirka tio liter vatten per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola ur kranen en stund för att få vattnet kallt. 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna både trädgården och växter inomhus.
 • Inte fylla pool, badtunnor eller spaanläggning med vatten från ett kommunalt vattenverk, samfällighet eller egen brunn.

Följ utvecklingen av grundvattennivåerna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Sveriges geologiska undersökning, SGU 

Krisinformation.se

Sveriges meterologiska och hydrologiska institut, SMHI

Egen brunn

Tidigare år har räddningstjänsten varit behjälplig med att transportera vatten till enskilda brunnsägare men förutsättningar och prioriteringar för räddningstjänsten kan snabbt ändras. Det är du som enskild brunnsägare som ansvarar för din brunn och vattenkvaliten på ditt vatten. Klimatförändringarna gör att torra somrar kommer att bli vanligare. Det gäller att säkra upp vattentillgången till hushåll, din verksamhet och eventuellt djur samt ta tillvara på det vatten som finns. Se över dina förutsättningar och tänk på följande:

 • Se till att ha ett tätförslutande kärl, lämpligt för dricksvatten, med förslagsvis en tappkran.
 • Kontakta personal på Amaq om du är i behov av dricksvatten.
 • Samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten.
 • Ansluta till kommunalt vatten i de fall detta är möjligt. Ofta kan närhet till befintliga vattenledningar och markfrågor vara avgörande om det går att ansluta nya abonnenter till vattentjänsten.
 • Borra en ny djupare brunn. En djupare brunn ger mer vatten. Det kan vara en bra idé att kontakta en brunnsborrare i god tid innan våren/sommaren för att boka en tid då de kan ha långa leveranstider. Det är en extra säkerhet att anlita en certifierad brunnsborrare.