Projekt

Ombyggnation av återvinningscentralen

Givna förutsättningar inför en ombyggnation

* Behåller befintligt tak över "rampen" och personalboden kommer att stå där den är nu.
* Fokus på bättre logistik och säkerhet.

Aktuellt

2017-05-27

Förslag på hur återvinningscentralen kommer se ut presenterades på Anebydagen

Avfallschef Katarina Andersson och VD Björn Stendal fanns på plats under Anebydagen för att presentera ett förslag som man arbetat fram över hur det kan se ut på återvinningscentralen efter om- och tillbyggnationen. Nästa steg är att ta fram en kostnadskalkyl.

Vad man valt att fokusera extra på är:

Bättre trafikflöde
* Tydlig körslinga - parkeringsfil / körfil
* Fler avlämningsställen
* Rampen breddas

Bättre ytor
* Farligt avfall
* El-avfall

Trädgårdsavfall
* Separeras och får en egen yta utanför området

Ökad trafiksäkerhet
* Tungtrafik skiljs från besökare

Ökat återbruk
* Textilåtervinning
* Byggmaterial

Aneby 2017-02-09

Studiebesök inför ombyggnation

För att hämta inspiration inför kommande ombyggnation av återvinningscentralen håller man just nu på att besöka olika anläggningar. I veckan har Katarina, avfallschef och Björn, VD, tillsammans med Kurt och Stefan, som bemannar återvinningscentralen, besökt Vaggeryd, Habo och Bankeryds återvinningscentraler. Tidigare har man även besökt ett tiotal anläggningar, bland annat i Lidköping och Örebro.

- Besöken har varit väldigt givande, vi har fått tips och idéer på bra lösningar men även sett sådant som vi tyckt varit mindre bra. Vi har bland annat undersökt hur man har löst logistiken och hanteringen kring farligt avfall. Många av de återvinningscentraler vi besökt erbjuder textilåtervinning, något som troligtvis även kommer erbjudas på återvinningscentralen på Kretsloppsgården säger Katarina.

Många utav de återvinningscentraler som besöktes erbjuder textilåtervinning. Något som troligtvis även kommer att erbjudas på återvinningscentralen på Kretsloppsgården.

Två konsultförslag
- Just nu har vi fått in två olika konsultförslag på hur det skulle kunna se ut efter en ombyggnation på området. Båda förslagen har bra tankar och idéer. Utgångspunkten inför ombyggnationen är att nuvarande ramp med tak behålls men breddas. Vi lägger stor vikt på att förbättra logistiken dels för att minska köerna men även för att förbättra säkerheten säger Katarina.

Aneby 2016-10-10

Synpunkter under Aneby företagsmässa

Tack alla ni som kom förbi Amaqs monter på företagsmässan!
Amaq var på plats för att samla in synpunkter på återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Det var en hel del besökare och utställare som stannade till för att dela med sig av sina åsikter.

Bra med återvinningscentralen
Resultatet bland de inlämnade synpunktsblanketterna är nu sammanställt. Det man tyckte var bra med återvinningscentralen i dag var främst att personalen är trevliga och hjälpsamma och att det är ordning och reda på anläggningen.

Att tänka på inför en ombyggnation
På frågan vad man skulle vilja förändra med återvinningscentralen var det många som påtalade att det stundtals är köbildning på rampen och att det inte finns någon möjlighet att passera förbi kön när man är färdig med sin sortering. Det var även många som hade synpukter på öppettider och lämnade önskemål om att kunna ha öppet någon förmiddag i veckan.

Många påtalade även att mycket utav det som slängs på återvinningscentralen i dagsläget är sådant som kan återanvändas och ta till vara på.

- De synpunkter som kom in under mässan kommer vi att ta hänsyn till i planeringen av en upprustning av anläggningen säger Katarina Andersson avfallschef.

Sammanställning över inkomna synpunkter inför en ombyggnation

Katarina Andersson, avfallschef och Björn Stendal VD lyssnade in vad besökarna hade för synpunkter om återvinningscentralen.
Besökarna fick bland annat testa sina kunskaper i hur man sorterade på en återvinningsstation.

Artikel i Smålands-Tidningen publicerad 28 juli 2016