Vattenskyddsområde Norra och Södra Jularp

Norra och Södra Jularp

Vattentäkterna i Bredestadsdalen öster om Aneby samhälle förser Anebyborna med ca 800 kubikmeter dricksvatten varje dygn. 

Vad är ett vattenskyddsområde?

Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda vattentäkten mot föroreningar som kan försämra vattenkvalitén. Ett skyddsområde ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna om vårt vatten.

Länsstyrelsen har fattat beslut om vattenskyddsområde för Norra och Södra Jularp  från 1 januari 2018.

Läs mer om beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp här