Medarbetare på Aneby Miljö & Vatten AB

På kontoret

Björn Stendal
VD, anvarig fjärrvärme
Tel: 0380-463 71


Jan-Erik Lönn
VA-ingenjör
Tel: 0380-463 87

Jari Carlsson
VA-chef
Tel: 0380- 463 84

Katarina Andersson
Avfallschef
Tel: 0380-463 82

Inger Nilsson
Ekonomiansvarig
Tel: 0380-463 73

Weronica Svensson
Ekonomiassistent
Tel: 0380-463 74

Angelica Thorin 
Kommunikationsstrateg
Tel:0380-463 81

Återvinningscentralen - Kretsloppsgården

Kurt Ekholm 
Anläggningsarbetare


Stefan Jacobsson

Anläggningsarbetare
Tel: 0380-463 79

 
 

 
 

Drift - fjärrvärme, vatten & avlopp

 
 

Kjell Karlsson
Driftledare vatten & avlopp
Tel: 0380-463 78

Håkan Svensson
Driftledare fjärrvärme
Tel: 0380-463 76

Billy Sjö
Drifttekniker
Tel: 0380-463 75

Andreas Angselius
Drifttekniker
Tel: 0380-463 77


Bassem Alduaifi

vik. drifttekniker
Tel: 076-132 96 60


Robin Björge
 
Drifttekniker
Tel. 0380-463 89