Avgifter slamtömning och latrin

För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av avfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration har Aneby kommunfullmäktige beslutat om avgifter enligt följande taxa.

Slamtömning

Volym Deltömning av slamavskiljare. Avgift per tömningstillfälle (standard) Heltömning av slamavskiljare, slutna tankar m.m.. Avgift per tömningstillfälle
0-3,0 m3 1040 kr 1 250 kr
3,1-6,0 m3 1 560 kr 1 870 kr
per m3 över 6 m3 178 kr/ 215 kr

Tillkommande avgifter utöver ordinarie tömningsavgift

Tilläggskostnad vid slangdragning över 20 meter Avgift
För varje påbörjad 10 meters slanglängd. 125 kr

Läs mer om hur du kan undvika avgift för slangdragning

Tilläggskostnad vid budad och akut tömning Avgift per fastighet
Budad tömning inom en vecka 250 kr
Akut tömning inom ett dygn, ordinarie arbetstid 550 kr
Akut tömning inom ett dygn, övrig tid 3 750 kr

Latrin

350kr / behållare och tömning.