Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det är de som ansvarar för tömning och städning av återvinningsstationerna.

På www.fitab.se hittar du närmaste återvinningsstation.