Återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Här kan du lämna de flesta avfallsslag såsom grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Avfallet sorteras i ca 20 olika fraktioner som sedan återvinns eller tas omhand på olika sätt.

Läs mer om planerna kring en ombyggnation av återvinningscentralen här

Öppettider

Riktvägen 4, Aneby

måndag 15-19

tisdag - fredag 15-18

lördag 10-13

Avvikande öppettider

Stängt följande dagar:

Januari 2018
måndag 1 januari - Nyårsdagen
fredag 5 januari - Trettondagsafton
lördag 6 januari - Trettondag jul

Mars 2018
fredag 30 mars - Långfredag
lördag 31 mars - Påskafton

För att underlätta arbetet på återvinningscentralen ber vi dig tänka på följande

  • Sortera avfallet redan hemma när du lastar bilen eller släpet. På så vis minskar du risken för köbildning på återvinningscentralen.
  • Följ markerad trafikriktning på rampen. Inget avfall får lämnas från sidan av rampen.
  • Fråga personalen om du är osäker.
  • Sortera avfallet enligt de anvisningar som finns. Felaktig sortering kan leda till att hela partier av material förstörs.

Återanvändning

Om du vill lämna något som du anser går att återanvända t.ex möbler, cykel, böcker o.s.v talar du om det för personalen på rampen som då ser till att det hamnar på Kretsloppsgården för upprustning och försäljning.